vejledning-til-undervisere

Vejledning til undervisere: Videreuddannelseskursus for kommunale plejefamilier

Jeg har bidraget til vejledningen. Indholdet er videreuddannelseskurset som er bygget op omkring læringsmål, der har det formål at bringe kursisterne frem til plejefamiliefunktionen

I samarbejde med Socialstyrelsen, KRITH (Kompetencer, Ressourcer og relationer, Inddragelse, Tillid, trivsel og tilknytning, Hverdagsliv) Servicestyrelsen, har jeg bidraget til at udvikle en række vejledningsmaterialer til brug i undervisningen af plejefamilier.