Mentalisering og tilknytning i mødet med udsatte børn, unge og deres familier

Om Anne Blom Corlin

Klinsk psykolog og foredragsholder med ekspertise inden for plejefamilieområdet og med stærk evne for formidling, udviklingsopgaver og kliniske problemstillinger herunder traumatiserede unge og voksne.

Anne Blom Corlin

Jeg har bred psykoterapeutisk erfaring. Siden 2005 har jeg arbejdet klinisk med især voksne med psykiske vanskeligheder i forskellige sværhedsgrader. Ansættelser har været i privat praksis, Universitetsklinikken ved Københavns Universitet, Psykiatrien Nordsjælland og aktuelt er jeg ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, ambulatorium for stress og traumer, hvor jeg behandler voksne med tilknytningstraumer, kompleks PTSD og belastningsreaktioner.

Parallelt med min virke som klinisk psykolog har jeg siden 2006 arbejdet som selvstændig konsulent ifht. undervisning, kurser og formidlingsopgaver især indenfor plejefamilieområdet. Jeg har bl.a. afholdt foredrag, stået for temadage og varetaget et større efteruddannelsesforløb for ca. 50 familieplejekonsulenter i Nordjylland.

Parallelt hermed har jeg som selvstændig konsulent afholdt og arrangeret kurser og uddannelsesforløb for plejeforældre, familieplejekonsulenter, pædagoger, socialrådgiver, psykologer og andre faggrupper om tilknytning, mentalisering og traumer hos udsatte børn og voksne.

Stor viden om traumer, tilknytning og mentalisering i plejefamilier

Psykoterapeutisk erfaring med traumatiserede voksne

Jeg laver foredrag, temadage og efteruddannelser

Det siger mine kunder

Jeg har været så privilegeret at have oplevet Anne undervise ved flere lejligheder; senest ved et efteruddannelsesforløb for familieplejekonsulenter vedrørende tilknytning og mentalisering i familiepleje regi. Anne er en dygtig og kompetent formidler med fagligt overskud som gør formidling levende og indrettet efter behov. Med Annes ”i øjenhøjde” undervisningsstil efterlader hun ingen tvivl om, at hun brænder for sit faglige felt

Signe Bressendorff
Projektleder, Videnscenter for Familiepleje

Anne Blom Corlin er en dygtig og skarp underviser, der formidler stor faglig viden, og formår at omsætte den til praksis. Jeg har deltaget i Anne Blom Corlins kurser, såvel som fagperson og arrangør, med stort udbytte hver gang.

Poul Kristoffersen
Familieplejekonsulent, Aalborg kommune

Et udvalg af mine kunder

Svendborg-Kommune
socialstyrelsen
odense-kommune
kommunalplejefamilier
ikast-brande-kommune
Guldborgsund-kommune

Jeg har samarbejdet med mange forskellige offentlige og private. Har du brug for hjælp eller ideer til at udvikle en mentaliseringsbaseret praksis i mødet med udsatte børn, unge og voksne, så kontakt mig