Supervision

Jeg tilbyder supervision til forskellige faggrupper så som socialrådgivere, psykologer, familieplejekonsulenter, pædagoger, plejeforældre, misbrugsbehandlere, familiebehandlere m.fl.

Supervisionen tager udgangspunkt i en mentaliseringsbaseret tilgang, men jeg kan også trække på en mere psykodynamisk og tilknytningsbaseret tænkning. Der tilbydes supervision i gruppe og individuelt.

Supervisionen kan med fordel kombineres med et uddannelsesforløb eller kursusdage, hvor de centrale begreber og modeller indenfor den mentaliseringsbaserede tænkning forankres.

Det er væsentligt for mig, at supervisonen tilpasses jeres ønsker og behov. For at I skal opleve at supervisionen er brugbar, må den tage udgangspunkt i jeres praksis og arbejdsfelt. Derfor vil jeg løbende sørge for at vi få evalueret processen og supervisionen.

Almindeligvis anbefaler jeg mellem 2 og 3 timer ved supervision i grupper.

Priser

Supervision i gruppe: 1.600–1.800 kr./time afhængigt af gruppestørrelse.

Supervision individuelt: 1.300 kr./time.