Udgivelser

Herunder vises eksempler på nogle af mine udgivelser.

Arbejdshæfte: Grundkursus for kommende plejefamilier

Grundkurset er opbygget om 6 læringsmål, der beskriver, hvad kursisterne skal nå, i løbet af kurset som et grundlaget for plejefamiliefunktionen. Dette er vejledningen til undervisere.

I samarbejde med Socialstyrelsen, KRITH (Kompetencer, Ressourcer og relationer, Inddragelse, Tillid, trivsel og tilknytning, Hverdagsliv) Servicestyrelsen, har jeg bidraget til at udvikle en række vejledningsmaterialer til brug i undervisningen af plejefamilier.

Vejledning til undervisere: Videreuddannelseskursus for kommunale plejefamilier

Jeg har bidraget til vejledningen. Indholdet er videreuddannelseskurset som er bygget op omkring læringsmål, der har det formål at bringe kursisterne frem til plejefamiliefunktionen

I samarbejde med Socialstyrelsen, KRITH (Kompetencer, Ressourcer og relationer, Inddragelse, Tillid, trivsel og tilknytning, Hverdagsliv) Servicestyrelsen, har jeg bidraget til at udvikle en række vejledningsmaterialer til brug i undervisningen af plejefamilier.

Vejledning til undervisere: Grundkursus for kommende plejefamilier

Grundkurset er opbygget om 6 læringsmål, der beskriver, hvad kursisterne skal nå, i løbet af kurset som et grundlaget for plejefamiliefunktionen. Dette er vejledningen til undervisere.

I samarbejde med Socialstyrelsen, KRITH (Kompetencer, Ressourcer og relationer, Inddragelse, Tillid, trivsel og tilknytning, Hverdagsliv) Servicestyrelsen, har jeg bidraget til at udvikle en række vejledningsmaterialer til brug i undervisningen af plejefamilier.

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Jeg har bidraget til Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser publikation om netværksanbringelser.

Hver tredje plejefamilie vil adoptere plejebarnet

Artiklen debatterer den tætte relation som oftest udvikles mellem plejebarn og –familie og som gør, at mange plejefamilier ønsker at adoptere plejebarnet. Der er dog forskellige hensyn og perspektiver som er i spil omkring plejefamiliers adoption af plejebørn. Jeg bidrager i denne artikel med at fremhæve, hvordan tilknytningsrelationen som udvikles imellem plejebarnet og –familie gerne skulle sikres bedre vilkår for at kunne bevares efter hjemgivelse e.l. Ligeledes forholder jeg mig positiv overfor åben adoption, især ved børn som anbringes tidligt.